Archiv rubriky: Performance

Closure: Cache pomocí uzávěr v JS a PHP

Díky uzávěrám (Closure) můžete v JavaScriptu dělat celou řadu věcí, které by jinak nebyly možné. Navíc přibližně od roku 2010 již prohlížeče dokáží práci z uzávěrami optimalizovat, takže nedochází k (větším) únikům paměti (Memory Leaks) a jejich použití je (většinou) bezpečné i pro začátečníky.

A od verze PHP 5.3 můžete uzávěry (resp. anonymní funkce, které uzávěry podporují klíčovým slovem use) používat i v PHP víceméně stejným způsobem.

Jedním z případů, kdy můžete uzávěry použít k optimalizaci kódu je načítání dat z cache a databáze.

Pokračování textu Closure: Cache pomocí uzávěr v JS a PHP

Zaokrouhlení na celé číslo

Zaokrouhlit na celé číslo může být celkem častá akce, zvláště pokud počítáte layout stránky dynamicky.

//zobraz 3 LI vedle sebe v jedné řádce
$('li').width($(window).width() / 3);

Jelikož DOM nemá moc rád desetinná čísla v nastavení pixelů (i když u zařízení s vyšším DPR mohou být „půl-pixely“ užitečné), je dobré spočtenou velikost zaokrouhlit:

//zobraz 3 LI vedle sebe v jedné řádce
$('li').width(Math.round($(window).width() / 3));

Někdo ale rád používá parseInt pro jeho jednoduchost:

//zobraz 3 LI vedle sebe v jedné řádce
$('li').width(parseInt($(window).width() / 3));

Pokračování textu Zaokrouhlení na celé číslo